Online Meet

Online Meeting

Google Meet Code :- qcm-ofgy-csj

Online Meeting मा Join हुन उपलब्ध गराइएको Google Meet Code प्रयोग गर्न वा तलको Google Meet को Icon मा Click गर्न सक्नुहुनेछ ।

व्यवसाय दर्ता तथा कर सम्बन्धि निशुल्क परामर्शको लागि :-

Advocate Bikash Jung Karki

Business and Legal Consultant

9851095522

MBS (Finance)

MA (Political Science)

LLB (Corporate Law)