१. कम्पनी संस्थापनाको प्रयोजनको लागि:
क) प्राईभेट लिमिटेड कम्पनी
S.NoAuthorized Capitalदस्तुरService FeeTotal Amount
1Up to100,0001,00010,00011,000
2100,001500,0004,50010,50015,000
3500,0012,500,0009,50015,50025,000
42,500,00110,000,00016,00016,00032,000
510,000,00120,000,00019,00017,00036,000
620,000,00130,000,00022,00018,00040,000
730,000,00140,000,00025,00019,00044,000
840,000,00150,000,00028,00020,00048,000
950,000,00160,000,00031,00021,00052,000
1060,000,00170,000,00034,00022,00056,000
1170,000,00180,000,00037,00023,00060,000
1280,000,00190,000,00040,00024,00064,000
1390,000,001100,000,00043,00025,00068,000
14Above100,000,00043000 Plus प्रति १ लाखको रु ३०/-
Previous Post Next Post