कम्पनी दर्ता, कम्पनीको नाम परिवर्तन, शेयर खरिद बिक्री, ठेगाना परिवर्तन, कम्पनी अद्यावधिक लगायत कम्पनी सँग सम्बन्धीत सम्पुर्ण कामको साथै कम्पनी तथा कर सम्बन्धि निशुल्क परामर्शको लागि :-

Advocate Bikash Jung Karki

Business and Legal Consultant

𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐮𝐬 : 9851095522 | 9801123078 WhatsApp : 9801123078 E-mail : advocate@karkibkas.com.np

MBS (Finance)

MA (Political Science)

LLB (Corporate Law)

#consultant #companyregistration #bikashjungkarki #CompanyUpdate #NewCompany #company

Previous Post Next Post